දිස්ත්‍රික්ක අනුව සිනමාශාලා
 
කොළඹ ගම්පහ කළුතර අම්පාර අනුරාධපුරය බදුල්ල මඩකලපුව ගාල්ල හම්බන්තොට යාපනය මහනුවර කෑගල්ල කුරුණෑගල මන්නාරම මාතලේ මාතර මොණරාගල නුවරඑළිය පොලොන්නරුව පුත්තලම රත්නපුර ත්‍රිකුණාමලය වව්නියාව
 

අනුෂා - මහරගම
10.30 AM, 02.30 PM, 06.15 PM
0112-850341කැපිටල් - කොළඹ 12
011-2323417සෙන්ට්‍රල් - කොළඹ 10
011-2431133චන්ද්‍රා - අවිස්සාවේල්ල
10.30 AM, 02.30 PM, 06.15 PM
0362-222229සිනේ සිටි - මරදාන
2.30, 6.30, 9.30කොන්කොර්ඩ් - දෙහිවල
011-5544125දයා සෙවන - පිළියන්දල
10.15, 2.15, 6.15
0112-7907337, 0777-324734Ematilight - මහරගම
0112838737, 0717145766Emes - මොරටුව
10.30 AM, 01.30 PM, 04.15 PM, 07.00 PM
0112-5056470ඊරෝස් - පාමංකඩ
011-2365030ෆැමිලි - හංවැල්ල
10.30, 2.30, 6.30ඉම්පාලා - රාජගිරිය
10:30 AM, 01:30 PM, 04.15 PM, 07.00 PM
0117-432431කින්ස්ලි - කොළඹ 13
011-2421764ලේඛා - හෝමාගම
10.30 AM, 02.30 PM, 06.30 PM
0113-155298ලිබර්ටි - කොල්ලුපිටිය
10:30 AM, 01:30 PM, 04:15 PM, 07:00 PM
+94117444477ලිඩෝ - කොළඹ 8
10.30, 2.30, 6.30, 7.00
0112-692717මැජෙස්ටික් - කොළඹ 4
011-2581759මෙට්‍රෝ - නුගේගොඩ
10.30, 2.30, 6.15
0112852712එම් එස් - මොරටුව


එන් අයි ටී - අවිස්සාවේල්ල
036-2222306


 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS