සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Jeevarani Kurukulasuriya
ජීවරාණි කුරුකුලසූරිය
1941
60.873015873016
61% |   756  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
ඥාති සබඳකම

Menik Kurukulasuriya
1957 -
නංගි


ජානකී කුරුකුලසූරිය
-
නංගි


ශිරාණි කුරුකුලසූරිය
-
නංගි


 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS