සාරාංශයඥාති සබඳකම
Haren Nagodavithana
හරේන් නාගොඩවිතාන
59.833641404806
60% |   1082  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
ඥාති සබඳකම

දිලිනි ද සිල්වා
-
බිරිඳ


තිස්ස නාගොඩවිතාන
-
තාත්තා


 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS