සාරාංශය
Lal Wickremaarachchi
59.894366197183
60% |   1136  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Lal Wickremaarachchi
 
සම්මාන

1 Best Cameraman - Black and White

8වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1986
වත්සලා අක්කා

2 Best Cinematographer - BnW

14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986
වත්සලා අක්කා

3 Best Performance Award

13වන OCIC සම්මාන උළෙල 1986
වත්සලා අක්කා

4 Best Cinematographer

15වන OCIC සම්මාන උළෙල 1988
විරාගය

5 Best Cinematographer

1වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1988
විරාගය

6 Best Cinematographer - Colour

26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
භව දුක

7 Best Cinematographer

24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
භව දුක

8 Best Cinematographer [2nd]

25වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
චන්දකින්නරි

9 Best Cameraman - Color

12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
භව දුක

10 Best Cameraman

36th SIGNIS Awards
ධීවරී
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1වත්සලා අක්කා
කැමරාකරණය
1985
2භව දුක
කැමරාකරණය
1997
3මතුයම් දවස
කැමරාකරණය
2001
4පුර සක්මන
කැමරාකරණය
2003
5භීෂණයේ අතුරු කතාවක්
කැමරාකරණය
2003
6ධීවරී
කැමරාකරණය
2011
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS