සාරාංශයඡායාරූප
Sarath Silva
59.806389157793
60% |   1033  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sarath Silva
Sarath Silva
සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1ආසයි බයයි
නළුවා
1991
2දකින දකින මල්
නළුවා
2010
3සංජානා
නළුවා
2015
4ආත්ම වර්ෂා
නළුවා
2015
5කුසල්
නළුවා
2018

තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1මධු සිහින
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1990
2සිහින අහසේ වසන්තේ
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1991
3ඔබට පමණයි ආදරේ
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1991
4ආසයි බයයි
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1991
5ලව් ඉන් බැංකොක්
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1991
6සලඹක් හඬයි
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1991
7විජේ සහ අජේ
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1995
8එදත් චන්ඩියා අදත් චන්ඩියා
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1995
9දළුලන ගිනි
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1995
10මන මෝහිනි
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1996
11සබේ මිතුරා
සහාය අධ්‍යක්ෂණය
1996
12සිහින විමානේ රාජ කුමාරි
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1996
13මල් හතයි
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1996
14ඩබල් ට්‍රබල්
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
2013

ළඟදීම

1ඔළුව ජපන් කඳ ජර්මන්
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
2ඔළුව ජපන් කඳ ජර්මන්
නළුවා
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS