සාරාංශයඡායාරූප
Amaranath Jayathilake
අමරනාත් ජයතිලක
1937 - 2013
58.157560355781
58% |   1574  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Amaranath Jayathilake අමරනාත් ජයතිලක
Amaranath Jayathilake
 • උපන්දිනය : 1937 May 30
 • විපත : 2013 September 25
 •  
  සම්මාන

  1 Best Director

  7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
  අරුණට පෙර

  2 Best Script Writer

  7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
  අරුණට පෙර

  3 Best Director

  12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
  අරුණට පෙර

  4 Best Script Writer

  12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
  අරුණට පෙර

  5 "Syril B Perera" Award

  25වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1ආදරවන්තයෝ
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය / කලා අධ්‍යක්ෂණය
  1968
  2ප්‍රියංගා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1970
  3තිලක හා තිලකා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1976
  4සිරිපාල හා රන් මැණිකා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1977
  5නිවෙන ගින්න
  අධ්‍යක්ෂණය
  1977
  6එක දවසක් රෑ
  අධ්‍යක්ෂණය
  1981
  7ආදර ගීතය
  අධ්‍යක්ෂණය
  1984
  8අරුණට පෙර
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  1984
  9යුවතිපති
  අධ්‍යක්ෂණය
  1994
  10භීෂණයේ අතුරු කතාවක්
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2003
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS