සාරාංශය
Thilanga Sumathipala
තිලංග සුමතිපාල
59.512195121951
60% |   533  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Thilanga Sumathipala තිලංග සුමතිපාල
Thilanga Sumathipala
සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1පත්තිනි
සහාය නිෂ්පාදනය
2016
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS