සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Prasanna Vithanage
ප්‍රසන්න විතානගේ
1962
60.196923076923
60% |   1625  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Prasanna Vithanage ප්‍රසන්න විතානගේ
Prasanna Vithanage
 • උපන්දිනය : 1962 March 14
 • අන්තර්ජාතික සම්මාන
  1Special Jury Award for Directing
  Fribourg International Film Festival - 2003
  Fribourg - Switzerland

   
  සම්මාන

  1 Best Director

  20වන OCIC සම්මාන උළෙල 1993
  සිසිල ගිනි ගනී

  2 Best Director

  5වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1993
  සිසිල ගිනි ගනී

  3 Best Director

  3වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1996
  අනන්ත රාත්‍රිය

  4 Best Script Writer

  3වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1996
  අනන්ත රාත්‍රිය

  5 "Vishva Keerthi" Award

  26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998

  6 Best Director

  4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
  පව්රු වළලු

  7 "Wishwa Keerthi" Award

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000 - 2

  8 Special Jurry Award

  13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
  පව්රු වළලු

  9 Best Script Writer

  27 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2002
  පුරහඳ කළුවර

  10 Best Director

  26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
  පව්රු වළලු

  11 Best Director

  28වන OCIC සහ UNDA සම්මාන උළෙල 2002
  පුරහඳ කළුවර

  12 Best Script Writer

  28වන OCIC සහ UNDA සම්මාන උළෙල 2002
  පුරහඳ කළුවර

  13 Best Director

  31 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2006
  ඉර මැදියම

  14 Best Director

  4වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2016
  ඔබ නැතුව ඔබ එක්ක

  15 Best Script

  2වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2016
  ඔබ නැතුව ඔබ එක්ක

  16 Best Director

  33 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2016
  ඔබ නැතුව ඔබ එක්ක

  17 Best Script Writer

  33 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2016
  ඔබ නැතුව ඔබ එක්ක

  18 Special Jury Prize

  5වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2017
  උසාවිය නිහඬයි

  19 Jury First Award

  3වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2018
  ඇගේ ඇස අග

  20 Best Script Writer

  34 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2018
  ඔබ නැතුව ඔබ එක්ක
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සිසිල ගිනි ගනී
  අධ්‍යක්ෂණය
  1992
  2පව්රු වළලු
  අධ්‍යක්ෂණය
  1999
  3අනන්ත රාත්‍රිය
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2001
  4පුරහඳ කළුවර
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2001
  5ඉර මැදියම
  අධ්‍යක්ෂණය
  2005
  6මචන්
  නිෂ්පාදනය
  2008
  7ආකාස කුසුම්
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව
  2009
  8විදූ
  සහාය නිෂ්පාදනය
  2010
  9ඔබ නැතුව ඔබ එක්ක
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2015
  10උසාවිය නිහඬයි
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2016
  11ගාඩි
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  2023

  ළඟදීම

  1Thundenek
  අධ්‍යක්ෂණය
  ජීවදත්ත

  Born in 1962, Prasanna Vithanage became involved in theatre on leaving school. 

   
  He translated and directed Bernad Shaw's 'Arms and the Man' in 1986, and Dario Fo's 'Raspberries and Trumpets' in 1991. 
   
  In 1992, he directed his first film ' Sisila Gini Gani ' (Ice on Fire). It won nine OCIC (Sri Lanka) Awards including Best Director, Best Actor and Best Actress. 
   
  Four years later in 1996 was his second feature ' Anantha Rathriya ' (Dark Night of the Soul), which he wrote and directed. 
  It participated in several international film Festivals and won a Jury's Special Mention at the First Pusan International Film festival. The film also won all the main awards at the 1996 Sri Lanka Film Critics Forum Awards (affiliated to FIPRESCI) including awards for Most Outstanding Film, Best Director and Best Scriptwriter. 
   
  'Pawuru Walalu' (Walls Within), his third feature in 1997 won the Best Actress Award for Nita Fernando in her role as Violet, at the 1998 Singapore International Film Festival. It even won ten out of eleven awards in Best Picture and Best Director at the Sri Lanka Film Critics Forum Awards. 
   
  His fourth feature ' Purahanda Kaluwara ' (Death on A Full Moon Day) of the same year, 1997, which he wrote and directed was produced by NHK (Japanese Broadcasting Corporation). It won the Grand Prix at the Amiens Film Festival. Initially banned by the government of Sri Lanka, it has since become the most successful film in the more than half a century history of cinema in Sri Lanka. 
   
  Prasanna Vithanage completed “Ira Madiyama”, his 05th film in 2003. it was on to win many international awards and was featured prominently in the world festival circuit.
   
  In 2007, Vithanage co-produced the hit film "Machan," a comedy about a group of working class con artists posting as a handball team, directed by "Full Monty" producer Uberto Pasolini. "Machan" premiered at the 65th Venice Film Festival in 2008.
   
  2008 also saw the World Premiere of Prasanna Vithanage's 6th feature film as director, "Akasa Kusum (Flowers of the Sky)" in Pusan, South Korea. The film is currently touring the festival circuit and will be released into Sri Lankan cinemas in July 2009.
   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS