සාරාංශය
Lanka Studio
60.25824964132
60% |   697  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Lanka Studio
සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1දරුවා කාගේද
ගීත පටිගත කිරීම
1961
2වැදි බිම
ගීත පටිගත කිරීම
1961
3දස්කොන්
ගීත පටිගත කිරීම
1962
4සංසාරේ
ගීත පටිගත කිරීම
1962
5වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
ගීත පටිගත කිරීම
1963
6සුහද සොහොයුරෝ
ගීත පටිගත කිරීම
1963
7මංගලිකා
ගීත පටිගත කිරීම
1963
8දීපශිකා
ගීත පටිගත කිරීම
1963
9හෙට ප්‍රමාද වැඩියි
ගීත පටිගත කිරීම
1964
10කල කල දේ පල පල දේ
ගීත පටිගත කිරීම
1964
11සුලලිත සෝබනී
ගීත පටිගත කිරීම
1964
12සුභ සරණ සැප සිතේ
ගීත පටිගත කිරීම
1964
13හඳපාන
ගීත පටිගත කිරීම
1965
14සත පනහ
ගීත පටිගත කිරීම
1965
15ඇතුල්වීම තහනම්
ගීත පටිගත කිරීම
1966
16සුදු දුව
ගීත පටිගත කිරීම
1966
17මී මැස්සෝ
චිත්‍රාගාරය
1969
18සිද්දියෙන් හයක්
ගීත පටිගත කිරීම
1970
19කලණ මිතුරෝ
චිත්‍රාගාරය
1971
20අභිරහස
චිත්‍රාගාරය
1971
21වානරයෝ
චිත්‍රාගාරය
1976
22දුහුළු මලක්
චිත්‍රාගාරය
1976
23ලෝක හොරු
චිත්‍රාගාරය
1976
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS