සාරාංශය
S. Ramanadhan
59.719029374202
60% |   783  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

1Editor - Most Number of Films
4 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1974
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1රම්‍යලතා
සංස්කරණය
1956
2වනලිය
සංස්කරණය
1958
3කවට අන්දරේ
සංස්කරණය
1960
4දරුවා කාගේද
සංස්කරණය
1961
5අදට වැඩිය හෙට හොඳයි
සංස්කරණය
1963
6හෙට ප්‍රමාද වැඩියි
සංස්කරණය
1964
7සසරක හැටි
අධ්‍යක්ෂණය
1964
8සෝබන සිත
සංස්කරණය
1964
9ලා දළු
අධ්‍යක්ෂණය
1965
10සම්පත
අධ්‍යක්ෂණය
1966
11මගුල් පෝරුව
අධ්‍යක්ෂණය
1967
12ඉපදුනේ ඇයි
අධ්‍යක්ෂණය
1967
13ඔක්කොම හරි
අධ්‍යක්ෂණය
1967
14කොහොමද වැඩේ
අධ්‍යක්ෂණය
1969
15Pudhiya Kattru [ දමිළ ]
අධ්‍යක්ෂණය
1975
16සධානා
අධ්‍යක්ෂණය
1975
17Komaligal [ දමිළ ]
අධ්‍යක්ෂණය
1976
18Aemalikal [ දමිළ ]
අධ්‍යක්ෂණය
1978
19හරි පුදුමයි
අධ්‍යක්ෂණය
1979
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS