තොරතුරුඡායාරූප
Malata Noena Bambaru / මලට නොඑන බඹරු
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 523
නිකුත් වූ දිනය : 1982-10-29
56.096791162546
56% |   1901  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Malata Noena Bambaru / මලට නොඑන බඹරු
චිත්‍රපට අංකය : 523
නිකුත් වූ දිනය : 1982-10-29
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : ජෝ අබේවික්‍රම
ප්‍රධාන නිළිය : Suwineetha Weerasinghe
අධ්‍යක්ෂණය : Chandrarathna Mapitigama
අධ්‍යක්ෂණය : Shelton Payagala
නිෂ්පාදනය : Sunil Fonseka
නිෂ්පාදනය : N.A. Premasiri

සම්මාන

   FOR THE FILM

1Famous Film [6th]
11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
Votes : 6,618

   FOR ARTISTS

1Best Actor
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
ජෝ අබේවික්‍රම
2Best Cameraman - Black and White
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
ඩොනල්ඩ් කරුණාරත්න
3Best Editor
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
Lal Piyasena
4Best Sound Management
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
Micheal Sathyanadan
5Best Actor
11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
ජෝ අබේවික්‍රම
6Best Actor
10වන OCIC සම්මාන උළෙල 1983
ජෝ අබේවික්‍රම
7Best Cinematographer
10වන OCIC සම්මාන උළෙල 1983
ඩොනල්ඩ් කරුණාරත්න
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Chandrarathna Mapitigama
අධ්‍යක්ෂණය
Shelton Payagala
නිෂ්පාදනය
N.A. Premasiri
නිෂ්පාදනය
Sunil Fonseka
තිර රචනය
Chandrarathna Mapitigama
තිර රචනය
Shelton Payagala
සංස්කරණය
Lal Piyasena
ශබ්ද පරිපාලක
Micheal Sathyanadan
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Sena Weerasekara
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS