තොරතුරු
Maala Giravi / මාල ගිරව්
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 566
නිකුත් වූ දිනය : 1984-02-03
59.256965944272
59% |   1292  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Maala Giravi / මාල ගිරව්
චිත්‍රපට අංකය : 566
නිකුත් වූ දිනය : 1984-02-03
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
සමාගම : Seven Arts
නිෂ්පාදනය : ප්‍රේම් ජයන්ත්

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
ප්‍රේම් ජයන්ත්
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS