තොරතුරුකතාව
Madduma Bandara / මද්දුම බණ්ඩාර
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 574
නිකුත් වූ දිනය : 1984-04-27
59.444444444444
59% |   1188  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Madduma Bandara / මද්දුම බණ්ඩාර
චිත්‍රපට අංකය : 574
නිකුත් වූ දිනය : 1984-04-27
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : ඔස්වල්ඩ් ජයසිංහ
ප්‍රධාන නිළිය : Rathmali Gunasekara
අධ්‍යක්ෂණය : Joe Micheal
නිෂ්පාදනය : J. Anthony Fernando
නිෂ්පාදනය : Nihal Valantine Fernando

 
විස්තරය

 

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Joe Micheal
නිෂ්පාදනය
J. Anthony Fernando
නිෂ්පාදනය
Nihal Valantine Fernando
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS