තොරතුරු
Arunata Pera / අරුණට පෙර
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 588
නිකුත් වූ දිනය : 1984-09-14
60.276008492569
60% |   942  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Arunata Pera / අරුණට පෙර
චිත්‍රපට අංකය : 588
නිකුත් වූ දිනය : 1984-09-14
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : වෘතාන්ත්‍ර

ප්‍රධාන නළුවා : විජේරත්න වරකාගොඩ

ප්‍රධාන නිළිය : චන්දි රසිකා

අධ්‍යක්ෂණය : අමරනාත් ජයතිලක

නිෂ්පාදනය : Ananda Gunasekara

සම්මාන

   FOR ARTISTS


1Best Director
7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
අමරනාත් ජයතිලක
2Best Script Writer
7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
අමරනාත් ජයතිලක
3Best Actor
7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
විජේරත්න වරකාගොඩ
4Best Actress
7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
චන්දි රසිකා
5Best Cameraman - Black and White
7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
Suminda Weerasinghe
6Best Editor
7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
Elmo Haliday
7Best Music Director
7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
ඩබ්ලිව්. බී. මකුලොලුව
8Best Director
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
අමරනාත් ජයතිලක
9Best Actor
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
විජේරත්න වරකාගොඩ
10Best Actress
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
චන්දි රසිකා
11Best Script Writer
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
අමරනාත් ජයතිලක
12Best Script Writer
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
Kumara Karunrathna
13Best Cinematographer
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
Suminda Weerasinghe
14Best Music Director
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
ඩබ්ලිව්. බී. මකුලොලුව
15Best Performance Award
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
Joe Dambulugala
16Best Performance Award
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
Ranjeewa Jayathilaka
17Special Jurry Award
12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
Ananda Gunasekara
18Best Script Writer
7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
Kumara Karunrathna
19Merit Award
7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
දෙනවක හාමිනේ
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
අමරනාත් ජයතිලක
නිෂ්පාදනය
Ananda Gunasekara
තිර රචනය
Kumara Karunrathna
කැමරාකරණය
Suminda Weerasinghe
සංස්කරණය
Elmo Haliday
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
ඩබ්ලිව්. බී. මකුලොලුව
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS