තොරතුරුඡායාරූප
Kedapathaka Chaya / කැඩපතක චායා
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 669
නිකුත් වූ දිනය : 1989-03-24
58.679867986799
59% |   909  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Kedapathaka Chaya / කැඩපතක චායා
(Shadow of Mirror)
චිත්‍රපට අංකය : 669
නිකුත් වූ දිනය : 1989-03-24
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය

ප්‍රධාන නළුවා : විජය කුමාරතුංග

ප්‍රධාන නිළිය : ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි

අධ්‍යක්ෂණය : Wasantha Obeysekara

නිෂ්පාදනය : Harsha Kumara Nawarathna

සම්මාන

   FOR THE FILM


1Famous Film [3rd]
18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
Votes : 5,331
2Best Film
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1

   FOR ARTISTS


1Best Script Writer
18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
Wasantha Obeysekara
2Best Supporting Actor
18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
සනත් ගුණතිලක
3Best Supporting Actress
18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
සුනේත්‍රා සරච්චන්ද්‍ර
4Best Make-Up Artist
18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
Ranjith Mathangaweera
5Best Sound Management
18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
George Manathunga
6Best Editor
18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
Stanley De Alwis
7Best Director
17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
Wasantha Obeysekara
8Best Actor
17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
විජය කුමාරතුංග
9Best Actor [2nd]
17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
සනත් ගුණතිලක
10Best Actress
17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
11Best Cinematographer
17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
Suminda Weerasinghe
12Best Script Writer
17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
Wasantha Obeysekara
13Best Editor
17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
Stanley De Alwis
14Best Performance Award
17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
සුනේත්‍රා සරච්චන්ද්‍ර
15Best Performance Award
17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
Ranjith Mathangaweera
16Best Director
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
Wasantha Obeysekara
17Best Actor
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
විජය කුමාරතුංග
18Best Actress
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
19Best Script Writer
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
Wasantha Obeysekara
20Best Cinematographer
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
Suminda Weerasinghe
21Best Editor
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
Stanley De Alwis
22Best Art Director
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
Stanley De Silva
23Best Art Director
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
Chandrasoma Kasthuri
24Best Make-up Artist
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
Ranjith Mathangaweera
25Best Supporting Actor
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
සනත් ගුණතිලක
26Best Supporting Actress
3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
සුනේත්‍රා සරච්චන්ද්‍ර
 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Wasantha Obeysekara
නිෂ්පාදනය
Harsha Kumara Nawarathna
තිර රචනය
Wasantha Obeysekara
සංස්කරණය
Stanley De Alwis
ශබ්ද පරිපාලක
George Manathunga
අංග රචනය
Ranjith Mathangaweera
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS