තොරතුරුඡායාරූප
Prathingya / ප්‍රතිඥා
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 753
නිකුත් වූ දිනය : 1993-04-02
57.510204081633
58% |   1470  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Prathingya / ප්‍රතිඥා
චිත්‍රපට අංකය : 753
නිකුත් වූ දිනය : 1993-04-02
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : ලකී ඩයස්
ප්‍රධාන නිළිය : දිල්හානි ඒකනායක
අධ්‍යක්ෂණය : Yasapalitha Nanayakkara
නිෂ්පාදනය : Ceylon Theaters

සම්මාන

   FOR ARTISTS

1Best Performance Award
22 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1994
ලකී ඩයස්
2Best Upcoming Actor
22 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1994
Rajeew Nanayakkara
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Yasapalitha Nanayakkara
නිෂ්පාදනය
Ceylon Theaters
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS