තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Sihina Deshayen / සිහින දේශයෙන්
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 827
නිකුත් වූ දිනය : 1996-03-01
57.501697216565
58% |   1473  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sihina Deshayen / සිහින දේශයෙන්
චිත්‍රපට අංකය : 827
නිකුත් වූ දිනය : 1996-03-01
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : Sriyantha Mendis
ප්‍රධාන නිළිය : යශෝධා විමලධර්ම
අධ්‍යක්ෂණය : Boodee Keerthisena
නිෂ්පාදනය : Boodee Keerthisena

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


සම්මාන

   FOR THE FILM

1Best Film
8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
2Famous Film [3rd]
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998

   FOR ARTISTS

1Best Director
1වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1994
Boodee Keerthisena
2Best Cinematographer
1වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1994
Suminda Weerasinghe
3Best Performance Award
1වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1994
රොජර් සෙනෙවිරත්න
4Best Performance Award
1වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1994
Boodee Keerthisena
5Best Cameraman
11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997
Suminda Weerasinghe
6Best Art Director
23වන OCIC සම්මාන උළෙල 1997
Boodee Keerthisena
7Best Director
23වන OCIC සම්මාන උළෙල 1997
Boodee Keerthisena
8Best Make-Up Artist
11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997
Wasantha Wittachchi
9Best Sound Management
11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997
Arun Bose
10Best Cinematographer
23වන OCIC සම්මාන උළෙල 1997
Suminda Weerasinghe
11Best Editor
23වන OCIC සම්මාන උළෙල 1997
එල්මෝ හැලිඩේ
12Best Art Director
23වන OCIC සම්මාන උළෙල 1997
Mahinda Abeysekara
13Best Music Director
23වන OCIC සම්මාන උළෙල 1997
Erny Peries
14Best Music Director
11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997
Boodee Keerthisena
15Best Music Director
11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997
Erny Peries
16Special Jurry Award
11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997
Boodee Keerthisena
17Best Director
8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
Boodee Keerthisena
18Best Cinematographer
8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
Suminda Weerasinghe
19Best Editor
8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
එල්මෝ හැලිඩේ
20Best Music Director
8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
Erny Peries
21Best Music Director
8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
Boodee Keerthisena
22Best Art Director
8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
Mahinda Abeysekara
23Best Art Director
8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
Boodee Keerthisena
24Best Make-up Artist
8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
Wasantha Wittachchi
25Best Editor
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
Stanley De Alwis
26Best Music Director
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
Erny Peries
27Best Art Director
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
Mahinda Abeysekara
28Best Art Director
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
මහේන්ද්‍ර පෙරේරා
29Best Sound Management
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
Arun Bose
30Best Make-up Artist
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
Wasantha Wittachchi
31Best Upcoming Actor
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
රොජර් සෙනෙවිරත්න
32Best Art Director
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
Boodee Keerthisena
33Best Music Director
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
Boodee Keerthisena
34Jurry Special Award
25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
Boodee Keerthisena
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Boodee Keerthisena
නිෂ්පාදනය
Boodee Keerthisena
කතාව
Boodee Keerthisena
තිර රචනය
Boodee Keerthisena
තිර රචනය
George Kaparonis
කැමරාකරණය
Suminda Weerasinghe
සංස්කරණය
එල්මෝ හැලිඩේ
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Boodee Keerthisena
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Mahinda Abeysekara
ශබ්ද පරිපාලක
Arun Bose
අංග රචනය
Wasantha Wittachchi
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Boodee Keerthisena
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Erny Peries

අමතර ශිල්පින්

ඇඳුම් නිර්මාණය
Kanchana Talpawila
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS