තොරතුරු
Political Jokes / පොලිටිකල් ජෝක්ස්
[ Colour 35 mm ]
තිරගත වීමට නියමිතයි
59.267635971998
59% |   1857  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Political Jokes / පොලිටිකල් ජෝක්ස්
තිරගත වීමට නියමිතයි
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
සමාගම : C S Films
ප්‍රධාන නළුවා : විජය නන්දසිරි
ප්‍රධාන නළුවා : Wimal Kumara De Costa
ප්‍රධාන නළුවා : Kanchana P. Kodithuwakku
ප්‍රධාන නිළිය : Upeksha Swarnamali
අධ්‍යක්ෂණය : Lalith Pannipitiya
නිෂ්පාදනය : Rohan Weliwita
නිෂ්පාදනය : Jayathissa Thennakoon

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Lalith Pannipitiya
නිෂ්පාදනය
Rohan Weliwita
නිෂ්පාදනය
Jayathissa Thennakoon
කැමරාකරණය
Ranga S. Bandara
සංස්කරණය
Ravindra Guruge
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Hemachandra Perera
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Sunil Dharmasena

අමතර ශිල්පින්

සහාය අධ්‍යක්ෂණය
කීර්ති රත්නායක
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS