තොරතුරු
Akunu Pahara / අකුණු පහර
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 893
නිකුත් වූ දිනය : 1999-05-14
59.560067681895
60% |   1182  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Akunu Pahara / අකුණු පහර
චිත්‍රපට අංකය : 893
නිකුත් වූ දිනය : 1999-05-14
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : Samson Kumarage
නිෂ්පාදනය : Gamini Kumara

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Samson Kumarage
නිෂ්පාදනය
Gamini Kumara
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS