තොරතුරු
Anduru Sewaneli / අඳුරු සෙවනැලි
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 901
නිකුත් වූ දිනය : 1999-09-26
59.469835466179
59% |   1094  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Anduru Sewaneli / අඳුරු සෙවනැලි
චිත්‍රපට අංකය : 901
නිකුත් වූ දිනය : 1999-09-26
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය
ප්‍රධාන නළුවා : රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය
ප්‍රධාන නළුවා : Shashi Wijendra
ප්‍රධාන නිළිය : අනෝජා වීරසිංහ
අධ්‍යක්ෂණය : Ranga Wijendra
අධ්‍යක්ෂණය : Ranga Wijendra
නිෂ්පාදනය : S.M.M. Suhaib
නිෂ්පාදනය : M. Hilmy seinudeen
නිෂ්පාදනය : Dhammika manage
නිෂ්පාදනය : Ranjith Gamage
නිෂ්පාදනය : Shantha

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Ranga Wijendra
අධ්‍යක්ෂණය
Ranga Wijendra
නිෂ්පාදනය
Dhammika manage
නිෂ්පාදනය
Ranjith Gamage
නිෂ්පාදනය
S.M.M. Suhaib
නිෂ්පාදනය
Shantha
නිෂ්පාදනය
M. Hilmy seinudeen
දෙබස්
Saman Silva

අමතර ශිල්පින්

සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Saman Silva
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS