තොරතුරුකතාව
Sihina Dewduwa / සිහින දෙව්දුව
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1098
නිකුත් වූ දිනය : 2009-03-06
57.517006802721
58% |   1176  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sihina Dewduwa / සිහින දෙව්දුව
චිත්‍රපට අංකය : 1098
නිකුත් වූ දිනය : 2009-03-06
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : සාලිය සත්‍යජිත්
ප්‍රධාන නිළිය : Thesara Jayawardane
අධ්‍යක්ෂණය : Suresh Kumarasinghe
නිෂ්පාදනය : Vinu Wettamuny

 
විස්තරය

 

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Suresh Kumarasinghe
නිෂ්පාදනය
Vinu Wettamuny
කැමරාකරණය
Lalith Thomas
සංස්කරණය
Kumarasiri De Silva
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Sarath Samarawickrama
ශබ්ද පරිපාලක
Lionel Gunarathna
දෙබස්
Suresh Kumarasinghe
තිර ක්‍රියාකරු
Suresh Kumarasinghe
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS