තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Thanha Rathi Ranga / තණ්හා රතී රඟා
[ Colour Cinemascope ]
චිත්‍රපට අංකය : 1189
නිකුත් වූ දිනය : 2014-10-17
59.545085296507
60% |   1231  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Thanha Rathi Ranga / තණ්හා රතී රඟා
චිත්‍රපට අංකය : 1189
නිකුත් වූ දිනය : 2014-10-17
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : Cinemascope
වර්ගය : නාට්‍යමය

ප්‍රධාන නළුවා : සරත් කොතලාවල

ප්‍රධාන නළුවා : කුමාර තිරිමාදුර

ප්‍රධාන නිළිය : Sulochana Weerasinghe

අධ්‍යක්ෂණය : Nilendra Deshpriya

නිෂ්පාදනය : Nathasha Dream

නිෂ්පාදනය : Nilendra Deshpriya

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


අන්තර්ජාතික සම්මාන
1Best Film
Saheb Phalke Film Awards - 2014
New Delhi, India
2Best Film Award
The I Will Tell International Film Festival - 2014
London, United Kingdom

සම්මාන

   FOR THE FILM


1Best Film
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015

   FOR ARTISTS


1Best Actor
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
සරත් කොතලාවල
2Best Supporting Actress
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
Sulochana Weerasinghe
3Best Script
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
සරත් කොතලාවල
4Best Script
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
කුමාර තිරිමාදුර
5Best Editor
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
Ravindra Guruge
6Best Cinematographer
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
Dhanushka Gunathilake
7Best Music Director
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
Gayathri Khemadasa
8Best Music Director
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
Anupa Khemadasa
9Best Costume Design
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
Methnuwan Wijesekara
10Best Costume Design
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
Niluka Wanigarathne
11Best Editor
3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
Narada Thotagamuwa
12Best Music Director
2වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2016
Anupa Khemadasa
13Best Music Director
2වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2016
Gayathri Khemadasa
14Best Editor
2වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2016
Tapas Nayak
15Special Jury Award [2nd]
2වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2016
Dhanushka Gunathilake
 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
විස්තරය

After the end of a 30-year-old ethnic conflict in Sri Lanka, three friends embark on an adventurous journey to a land that was once forbidden but a sudden encounter forces them to return to yet another land of turmoil and terror - A journey in search of soul mates in a soulless world, this film explores the stark reality of the human condition in a post war country

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Nilendra Deshpriya
නිෂ්පාදනය
Nilendra Deshpriya
නිෂ්පාදනය
Nathasha Dream
කැමරාකරණය
Dhanushka Gunathilake
සංස්කරණය
Tapas Nayak
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Heenatigala Premadasa
ශබ්ද පරිපාලක
Sujith Perera
අංග රචනය
Narada Thotagamuwa
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Gayathri Khemadasa
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Anupa Khemadasa
විධායක නිෂ්පාදනය
Renuka Balasooriya
සහාය නිෂ්පාදනය
H.D. Premasiri
සහාය නිෂ්පාදනය
Sunil T. Fernando

අමතර ශිල්පින්

සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Vathees Varunan
සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Menaka Indrakumar
සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Veronika Shiwanthi
සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Vishwa Balasooriya
සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Udara Abeysundara
නිෂ්පාදන සැලසුම්
Rob Nevis
නිෂ්පාදන සැලසුම්
Robin Paul Nevis
ඇඳුම් නිර්මාණය
Methnuwan Wijesekara
ඇඳුම් නිර්මාණය
Niluka Wanigarathne
සහාය කැමරාකරණය
Anura Kodithuwakku
නිශ්චල චායාරූප
Oshadee Senanayake
Titles/Graphics
Sisil Rathnayake
Chief Gaffer
Ariyarathna Perera
ශබ්ද නිර්මාණය
Tapas Nayak
ශබ්ද නිර්මාණය
Priyantha Kaluarachchi
සහය ශබ්ද නිර්මාණ
Pubudu Dhananjaya
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS