තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Prathiroo / ප්‍රතිරූ
[ Colour Cinemascope ]
චිත්‍රපට අංකය : 1157
නිකුත් වූ දිනය : 2012-11-23
58.13221406086
58% |   1906  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Prathiroo / ප්‍රතිරූ
(The Iconic Inspirations)

චිත්‍රපට අංකය : 1157
නිකුත් වූ දිනය : 2012-11-23
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : Cinemascope
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : ජගත් බෙනරගම
ප්‍රධාන නිළිය : මාලනී ෆොන්සේකා
අධ්‍යක්ෂණය : Kapila Sooriyaarachchi
නිෂ්පාදනය : Kapila Sooriyaarachchi
නිෂ්පාදනය : Harishchandra Yakandawala

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


 
විස්තරය

"PRATHIROO" (The Iconic Inspirations), Set in the rural backdrop of a village in the island, the story revolves around a courageous mother and a son and the bond towards their Motherland. The movie flows along with son's decisions and his attitudes towards his two mothers; the 'Mother' who gave birth to him and his 'Motherland'.

"PRATHIROO", Directed by Dr. Kapila Sooriyaarachchi, is his first Theatrical Feature Film for which he was awarded the 'Silver Remi Award' for the 'First Theatrical Feature Direction' at 45th Houston International WorldFest 2012, USA. Furthermore Dr. Kapila has directed his first film 'Prathiroo' (The Iconic Inspirations) based on his own screenplay and became the first ever medical doctor to direct a feature film in history of Sri Lankan cinema.

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Kapila Sooriyaarachchi
නිෂ්පාදනය
Kapila Sooriyaarachchi
නිෂ්පාදනය
Harishchandra Yakandawala
තිර ක්‍රියාකරු
Kapila Sooriyaarachchi
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS