1948 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
 

වැරදුනු කුරුමානම
චිත්‍රපට අංකය : 5
නිකුත් වූ දිනය : 1948-12-03


දිව්‍ය ප්‍රේමය
චිත්‍රපට අංකය : 4
නිකුත් වූ දිනය : 1948-05-22


කපටි ආරක්ෂකයා
චිත්‍රපට අංකය : 3
නිකුත් වූ දිනය : 1948-02-23

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS