සාරාංශය
Mervin Rodrigo
60.166666666667
60% |   840  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Mervin Rodrigo
සම්මාන

1Best Sound Management
5 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1968
රන්සළු
2Best Sound Management
7 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1970
නාරිලතා
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1ගැටවරයෝ
ගීත පටිගත කිරීම
1964
2සත් සමුදුර
ශබ්ද පරිපාලක
1967
3රන්සළු
ශබ්ද පරිපාලක
1967
4දහසක් සිතුවිලි
ශබ්ද පරිපාලක
1968
5වහල් දූපත
ශබ්ද පරිපාලක
1968
6නාරිලතා
ශබ්ද පරිපාලක
1969
7හන්තානේ කතාව
ශබ්ද පරිපාලක
1969
8බක්මහ දීගේ
ශබ්ද පරිපාලක
1969
9තුන්මන් හන්දිය
ගීත පටිගත කිරීම
1970
10පූජිතයෝ
ශබ්ද පරිපාලක
1971
11වැලිකතර
ශබ්ද පරිපාලක
1971
12දාමරිකයෝ
ශබ්ද පරිපාලක
1974
13වස්තුව
ශබ්ද පරිපාලක
1974
14වානරයෝ
ගීත පටිගත කිරීම
1976
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS