සාරාංශයඡායාරූප
Sunil Premadasa
59.246954595792
59% |   903  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sunil Premadasa
Sunil Premadasa
 • විපත : 1998 05 18
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1අශෝකමාලා
  නළුවා
  1947
  2සුජාතා
  නළුවා
  1953
  3සැඩසුලන්
  නළුවා
  1955
  4සරදම
  නළුවා
  1957
  5සේපාලි
  නළුවා
  1958
  6වීර විජය
  නළුවා
  1960
  7සංසාරේ
  නළුවා
  1962
  8හිත ගිය තැන
  නළුවා
  1967
  9සූර චව්රයා
  නළුවා
  1967
  10අටවැනි පුදුමය
  නළුවා
  1968
  11ලසඳා
  නළුවා
  1974
  12මංගලා
  නළුවා
  1976

  ගීත සඳහා දායකත්වය

  1සුජාතා
  • ගායනය - අයියෝ බෑ බෑ හරි
  1953
  2සැඩසුලන්
  • ගායනය - අමු පිටිසරයෙකි මේ
  • ගායනය - ඔයා තමයි මට හරි යන්නේ
  1955
  3සරදම
  • ගායනය - දේ සිත ප්‍රබෝදේ
  1957
  ජීවදත්ත

   

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS