සාරාංශය
Thanushka Kahandawala
59.55857385399
60% |   589  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Thanushka Kahandawala
Thanushka Sanjaya Kahandawala
 • උපන්දිනය : May 24
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සුභා තෙරණියෝ
  ශබ්ද නිර්මාණය
  2019
  2හතර වරන්
  සංස්කරණය
  2021
  3නිමි
  සංස්කරණය / ශබ්ද පරිපාලක
  2022

  ළඟදීම

  1Papa/s House
  ශබ්ද නිර්මාණය
  2වන් බ්ලඩ්
  ශබ්ද නිර්මාණය
  ජීවදත්ත

  Owner – ARC Cinema (Pvt) Ltd

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS