සාරාංශය
Shelton Premaratne
ෂෙල්ටන් ප්‍රේමරත්න
1931
62.297772567409
62% |   853  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Shelton Premaratne ෂෙල්ටන් ප්‍රේමරත්න
Shelton Premaratne
 • උපන්දිනය : 1931
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1එකමත් එක රටක
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1958
  2මා ආලය කල තරුණිය
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1959
  3ගැහැණු ගැට
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1959
  4වනමල
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1960
  5දස්කොන්
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1962
  6සිහින හතක්
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1966
  7බඩුත් එක්ක හොරු
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1969
  8පික්පොකට්
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1969
  9රෝමියෝ ජුලියට් කතාවක්
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1969
  10කලණ මිතුරෝ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1971
  11මා හේනේ රීරි යකා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  1971

  ගීත සඳහා දායකත්වය

  1දස්කොන්
  • ගායනය - ධර්ම රසයෙනි
  1962
  ජීවදත්ත

  Maestro Dr Shelton Premaratne is a legendary Sri Lankan composer, instrumentalist and music director. At a time when Sinhala music was directly emulating Hindi and Tamil music from India, Dr Premaratne was a pioneer in developing a music style that was original and unique to Sri Lanka. Masterful with various Eastern and Western instruments, Dr Premaratne has contributed greatly to Sinhala cinema, theatre and classical Sri Lankan music. Dr Premaratne was the music composer and director in over 30 stage productions, including  Henry Jayasena’s popular theatre production Hunuwataye Kathawa (The Caucasian Chalk Circle), and  21 Sinhala films including films such as Daskon , Romeo Juliet Kathawak  and Hithaka Pipunu Mal. As a teacher and mentor, Dr Premaratne has cultivated the talents of many world-class musicians and created unforgettable melodies for the likes of Rukmani Devi, W.D Amaradeva, Latha Walpola, Sunil Shantha, Nanda Malini and Victor Ratnayake.   Dr Premaratne’s contribution to Sri Lankan arts and culture over a career spanning six decades as both teacher and practitioner makes him a true living treasure.

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS