තොරතුරුකතාව
Vanagatha Kella / වනගත කෙල්ල
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 371
නිකුත් වූ දිනය : 1977-12-16
59.93091537133
60% |   1158  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Vanagatha Kella / වනගත කෙල්ල
චිත්‍රපට අංකය : 371
නිකුත් වූ දිනය : 1977-12-16
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : බැප්ටිස් ප්‍රනාන්දු
අධ්‍යක්ෂණය : Henry Chandrawansa
නිෂ්පාදනය : Henry Chandrawansa
නිෂ්පාදනය : W.J.C.Nimal Rudrygo

 
විස්තරය

 

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Henry Chandrawansa
නිෂ්පාදනය
Henry Chandrawansa
නිෂ්පාදනය
W.J.C.Nimal Rudrygo
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS