තොරතුරුඡායාරූප
Chandi Shyama / චන්ඩි ශ්‍යාමා
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 373
නිකුත් වූ දිනය : 1978-01-20
59.105040037683
59% |   2123  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Chandi Shyama / චන්ඩි ශ්‍යාමා
චිත්‍රපට අංකය : 373
නිකුත් වූ දිනය : 1978-01-20
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : ගාමිණි ෆොන්සේකා
අධ්‍යක්ෂණය : M.S. Anandan
නිෂ්පාදනය : M.S. Anandan
නිෂ්පාදනය : Wayalate Anandan

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
M.S. Anandan
නිෂ්පාදනය
Wayalate Anandan
නිෂ්පාදනය
M.S. Anandan
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS