තොරතුරුඡායාරූප
Bambaru Awith / බඹරු ඇවිත්
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 387
නිකුත් වූ දිනය : 1978-08-11
59.95995995996
60% |   999  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
A 1997 government committee identified 1 of the best film, first 50 years of Sri Lankan cinema
සාරාංශය

Bambaru Awith / බඹරු ඇවිත්
චිත්‍රපට අංකය : 387
නිකුත් වූ දිනය : 1978-08-11
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය
ප්‍රධාන නළුවා : විජය කුමාරතුංග
ප්‍රධාන නිළිය : මාලනී ෆොන්සේකා
අධ්‍යක්ෂණය : Dharmasena Pathiraja
නිෂ්පාදනය : Thilak Godamanne
නිෂ්පාදනය : Dharmasena Pathiraja

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


සම්මාන

   FOR ARTISTS

1Best Lyricist
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
ඩබ්ලිව් ජයසිරි
2Best Actress
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
මාලනී ෆොන්සේකා
3Best Music Director
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
ප්‍රේමසිරි කේමදාස
4Best Director [3rd]
6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
Dharmasena Pathiraja
5Best Actor
6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
ජෝ අබේවික්‍රම
6Best Script Writer
6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
Malani Pathiraja
7Best Script Writer
6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
Dharmasena Pathiraja
8Best Performance Award
6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
රූබි ද මැල්
9Merit Award
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
රූබි ද මැල්
10Merit Award
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
සිරිල් වික්‍රමගේ
11Merit Award
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
Sextus Aponsu
12Merit Award
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
ජෝ අබේවික්‍රම
13Merit Award
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
Dharmasena Pathiraja
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Dharmasena Pathiraja
නිෂ්පාදනය
Dharmasena Pathiraja
නිෂ්පාදනය
Thilak Godamanne
තිර රචනය
Dharmasena Pathiraja
තිර රචනය
Malani Pathiraja
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
ප්‍රේමසිරි කේමදාස
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS