තොරතුරුඡායාරූප
Para Dige / පාර දිගේ
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 451
නිකුත් වූ දිනය : 1980-10-24
60.34703196347
60% |   1095  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Para Dige / පාර දිගේ
චිත්‍රපට අංකය : 451
නිකුත් වූ දිනය : 1980-10-24
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : වෘතාන්ත්‍ර
ප්‍රධාන නළුවා : විජය කුමාරතුංග
ප්‍රධාන නිළිය : වසන්ති චතුරානි
අධ්‍යක්ෂණය : Dharmasena Pathiraja
නිෂ්පාදනය : ඇල්බට් ගොඩමාන්න

 
විස්තරය

Recently screened at UCLA in the Third World Cinema Program and screened in France and Melbourne.

Once again, this is a film about the instabilities of youthful urban life, its search for roots, and its lust fur survival. Chandare works for an insurance company that repossesses vehicles from customers who have defaulted on payments. Both he and his girlfriend are part of a generation of young people who have flooded into the cities in search of work. They are part of the cityscape of Colombo. When the girlfriend discovers she is pregnant both she and Chandare try to put together the money they need for an illegal abortion. But theirs is an arduous journey as the film repeatedly and insistently narrates a story of life's uncertainty. Full of twists and turns, the film ends as inconclusively as it begins.

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Dharmasena Pathiraja
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS