තොරතුරුඡායාරූප
Thavalama / තවලම
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 460
නිකුත් වූ දිනය : 1981-01-23
58.225205070843
58% |   1341  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Thavalama / තවලම
චිත්‍රපට අංකය : 460
නිකුත් වූ දිනය : 1981-01-23
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : Lal Perera
නිෂ්පාදනය : Ramyasiri Wikramasingha
නිෂ්පාදනය : Sarath athukorala
නිෂ්පාදනය : Duncan Fernando
නිෂ්පාදනය : Senarath Perera

සම්මාන

   FOR ARTISTS

1Best Art Director
4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982
Hemapala Dharmasena
2Merit Award
4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982
ෆරීනා ලායි
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Lal Perera
නිෂ්පාදනය
Sarath athukorala
නිෂ්පාදනය
Senarath Perera
නිෂ්පාදනය
Duncan Fernando
නිෂ්පාදනය
Ramyasiri Wikramasingha
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Hemapala Dharmasena
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS