තොරතුරුඡායාරූප
Namal Renu / නාමල් රේණු
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 584
නිකුත් වූ දිනය : 1984-07-27
62.169657422512
62% |   1226  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Namal Renu / නාමල් රේණු
චිත්‍රපට අංකය : 584
නිකුත් වූ දිනය : 1984-07-27
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : E. Rathnam
නිෂ්පාදනය : බැප්ටිස් ප්‍රනාන්දු

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
E. Rathnam
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS