තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Ira Madiyama / ඉර මැදියම
[ Colour ]
චිත්‍රපට අංකය : 1027
නිකුත් වූ දිනය : 2005-02-10
59.12582781457
59% |   1510  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Ira Madiyama / ඉර මැදියම
චිත්‍රපට අංකය : 1027
නිකුත් වූ දිනය : 2005-02-10
වර්ණමානය : Colour
වර්ගය : නාට්‍යමය
ප්‍රධාන නළුවා : Peter Almeida
ප්‍රධාන නිළිය : නිම්මි හරස්ගම
අධ්‍යක්ෂණය : ප්‍රසන්න විතානගේ
නිෂ්පාදනය : Soma Edirisinghe

අන්තර්ජාතික සම්මාන
1Best Film
Manila International Film Festiva l - 2004
Manila - Philippines
2Best film Award (Jury Award)
17th Singapore IFF - 2004
Singapore
3Best Film
5th Las Palmas International Film Festival - 2004
Spain
4Special Jury Award for Directing
Fribourg International Film Festival - 2004
Switzerland

සම්මාන

   FOR ARTISTS

1Best Director
31 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2006
ප්‍රසන්න විතානගේ
2Best Script Writer
31 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2006
Piyath Liyanage
3Best Cameraman
31 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2006
M.D. Mahindapala
4Best Editor
31 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2006
A. Sreekar Prasad
5Upcoming Actor
31 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2006
Namal Jayasinghe
6Upcoming Actress
31 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2006
Nadie Kammallaweera
 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Soma Edirisinghe
තිර රචනය
Piyath Liyanage
කැමරාකරණය
M.D. Mahindapala
සංස්කරණය
A. Sreekar Prasad
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Lakshman Joseph de Saram
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS