තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Pawru Walalu / පව්රු වළලු
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 887
නිකුත් වූ දිනය : 1999-01-22
59.269898264512
59% |   1671  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Pawru Walalu / පව්රු වළලු
(Walls Within)

චිත්‍රපට අංකය : 887
නිකුත් වූ දිනය : 1999-01-22
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : ටෝනි රණසිංහ
ප්‍රධාන නිළිය : නීටා ප්‍රනාන්දු
අධ්‍යක්ෂණය : ප්‍රසන්න විතානගේ
නිෂ්පාදනය : නීටා ප්‍රනාන්දු

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


සම්මාන

   FOR THE FILM

1Best Film
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998

   FOR ARTISTS

1Best Director
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
ප්‍රසන්න විතානගේ
2Best Actress
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
නීටා ප්‍රනාන්දු
3Best Script Writer
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
ටෝනි රණසිංහ
4Best Cinematographer
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
Suminda Weerasinghe
5Best Editor
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
Lal Piyasena
6Best Performance Award
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
හර්ෂ මාකලන්ද
7Best Performance Award
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
සීතා කුමාරි ඇහැලේපොල
8Best Performance Award
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
Lionel Gunarathna
9Best Performance Award
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
මහේන්ද්‍ර පෙරේරා
10Best Performance Award
4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
Kanchana Talpawila
11Best Actress
13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
නීටා ප්‍රනාන්දු
12Best Cameraman - Color
13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
Suminda Weerasinghe
13Best Music Director
13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
හර්ෂ මාකලන්ද
14Best Art Director
13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
Kanchana Talpawila
15Best Supporting Actress
13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
සංගීතා වීරරත්න
16Best Art Director
13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
මහේන්ද්‍ර පෙරේරා
17Special Jurry Award
13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
ප්‍රසන්න විතානගේ
18Best Actor
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
ටෝනි රණසිංහ
19Best Actress
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
නීටා ප්‍රනාන්දු
20Best Director
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
ප්‍රසන්න විතානගේ
21Best Cinematographer
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
Suminda Weerasinghe
22Best Script Writer
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
ටෝනි රණසිංහ
23Best Art Director
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
මහේන්ද්‍ර පෙරේරා
24Best Art Director
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
Kanchana Talpawila
25Best Music Director
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
හර්ෂ මාකලන්ද
26Best Make-up Artist
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
Ebert Wijesinghe
27Best Editor
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
Lal Piyasena
28Best Sound Management
26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
Lionel Gunarathna
 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

කැමරාකරණය
Lal Piyasena
කැමරාකරණය
Suminda Weerasinghe
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Kanchana Talpawila
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
හර්ෂ මාකලන්ද

අමතර ශිල්පින්

සහාය අධ්‍යක්ෂණය
කීර්ති රත්නායක
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS