තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Seethala Gini Kandu / සීතල ගිනි කඳු
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 955
නිකුත් වූ දිනය : 2002-03-22
57.105709440362
57% |   1769  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Seethala Gini Kandu / සීතල ගිනි කඳු
(Cold Volcanos)

චිත්‍රපට අංකය : 955
නිකුත් වූ දිනය : 2002-03-22
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : ජීවන් කුමාරණතුංග
ප්‍රධාන නිළිය : Dilhani Abeywardhana
අධ්‍යක්ෂණය : Daya Wimalaweera
නිෂ්පාදනය : Daya Wimalaweera

සම්මාන

   FOR ARTISTS

1Best Performance Award
2වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1995
ඩිලානි අබේවර්ධන
2For Best Performances
28 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2003
ඩිලානි අබේවර්ධන
 
විස්තරය

Basically the story of 'Seethala Gini Kandu' portrays a struggle between the good and the evil. As similar to any other commercial films here too the good wins defeating or destroying the evil at the end of it.

Playing one of the principal roles Kamal Addararachchi (Rohana) had done justice to his part acting as a young lover, determined youth and a hot-tempered fighter. Jeevan Kumaratunge playing the role of Sunny, the thug and the one who is responsible for all the cause of evil in the village has fulfilled expectation of the audience.

The violence one comes across in 'Seethala Gini Kandu' torments its viewers needlessly and could be the film which carries the most number of disturbing scenes that had ever been made in Sri Lanka.

These scenes raise some questions in the minds of the audience. The director, a man of wide experience has tended to use the camera in a manner that may not bring credit to the industry. Every film maker has to respect the taste of the audience.

'Seethala Gini Kandu' is a film with a good story line but presented in a most disturbing manner.


 

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Daya Wimalaweera
නිෂ්පාදනය
Daya Wimalaweera
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS