තොරතුරුකතාව
Pem Mal Mala / පෙම් මල් මාලා
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 861
නිකුත් වූ දිනය : 1997-08-15
59.191517561299
59% |   1509  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Pem Mal Mala / පෙම් මල් මාලා
(Loving Garlands)

චිත්‍රපට අංකය : 861
නිකුත් වූ දිනය : 1997-08-15
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : බන්දු සමරසිංහ
ප්‍රධාන නිළිය : දිල්හානි ඒකනායක
අධ්‍යක්ෂණය : බන්දු සමරසිංහ
නිෂ්පාදනය : බන්දු සමරසිංහ

 
විස්තරය

 

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
බන්දු සමරසිංහ
නිෂ්පාදනය
බන්දු සමරසිංහ
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS