තොරතුරුඡායාරූප
Samige Kathawa / සැමීගේ කතාව
[ Colour cinemascope ]
චිත්‍රපට අංකය : 1178
නිකුත් වූ දිනය : 2014-02-28
59.262851600388
59% |   1031  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Samige Kathawa / සැමීගේ කතාව
(Sam/s Story)
චිත්‍රපට අංකය : 1178
නිකුත් වූ දිනය : 2014-02-28
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : cinemascope
වර්ගය : නාට්‍යමය

ප්‍රධාන නළුවා : ජගත් චමිල

ප්‍රධාන නිළිය : Nilmini Buwaneka

අධ්‍යක්ෂණය : Priyankara Vittanachchi

නිෂ්පාදනය : Priyankara Vittanachchi

 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
විස්තරය

The film follows the story of a poor and uneducated boy from a Sri Lankan village. Hailing from a family with financial constraints, Siriratne is the eldest son and is mentally retarded. Growing up with lack of parental affection, Siriratne and his brother, Jaya give up their education. Siriratne becomes a domestic aide and is called ‘Sam’ while his brother enlists in the army. Following the news that his brother had died in action, Sam begins to dislikeTamils.
 
To worsen the situation, Sam had to work with two other domestic aides, Gowri and Selva who are Tamils. Conflicts over their ethnicity begin among the domestic aides. Yet the landlord treats them equally. The film takes a dramatic turn when the master of the house dies in a bomb explosion in the city. What would be the reaction of the three domestic aides? This creates many a confusion and conflict in the family.
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Priyankara Vittanachchi
නිෂ්පාදනය
Priyankara Vittanachchi
තිර ක්‍රියාකරු
Priyankara Vittanachchi
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS