තොරතුරු
Sellam Nathnam Lellam / සෙල්ලම් නැත්නම් ලෙල්ලම්
[ Digital ]
චිත්‍රපට අංකය : 1253
නිකුත් වූ දිනය : 2017-09-06
60
60% |   1143  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sellam Nathnam Lellam / සෙල්ලම් නැත්නම් ලෙල්ලම්
චිත්‍රපට අංකය : 1253
නිකුත් වූ දිනය : 2017-09-06
වීඩියෝ නිමැවුම : Digital
වර්ගය :
සමාගම : Sathjaya Films
ප්‍රධාන නළුවා : ජයසේකර අපොන්සු
ප්‍රධාන නළුවා : Tissa Dias
අධ්‍යක්ෂණය : Tissa Dias
නිෂ්පාදනය : Mangala Madugalla

 
විස්තරය

Sellam Nethnam Lellam (Sinhala: සෙල්ලම් නැත්නම් ලෙල්ලම්) is a 2017 Sri Lankan Sinhala comedy, family film directed by Tissa Dias and co-produced by Mangala Madugalla and Piyumika Wijeratne for Sathjaya Films. It stars Jayasekara Aponso, and director Tissa Dias in lead roles along with Wimal Kumara de Costa and Mercy Edirisinghe. According to the producer Mangala Madugalla, the film finished its production four years ago, however with the competition to release the film, it took many years (4) to screen the film. It is the 1286th Sri Lankan film in the Sinhala cinema.

 
නළු නිළි කැල

Tissa Dias
ඔබා
මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Tissa Dias
නිෂ්පාදනය
Mangala Madugalla
කතාව
Tissa Dias
කැමරාකරණය
ජි, නන්දසේන
සංස්කරණය
Sajeewa Sankalpa
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Sajeewa Sankalpa
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS