සාරාංශයඡායාරූප
Yashoda Wimaladharma
යශෝධා විමලධර්ම
1970
64.514510927983
65% |   2791  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Yashoda Wimaladharma යශෝධා විමලධර්ම
Yashoda Wimaladharma
 • උපන්දිනය : 1970 October 28
 •  
  සම්මාන

  1 Best Performance Award

  22 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1994
  ගුරු ගෙදර

  2 Best Performance Award

  3වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1996
  ක්ෂේම භුමි

  3 Best Performance Award

  24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
  දුවට මවක මිස

  4 Best Supporting Actress

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
  දුවට මවක මිස

  5 Famous Actress

  1වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2014
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1ගුරු ගෙදර
  නිළිය
  1993
  2මාරුතය
  නිළිය
  1995
  3සිහින දේශයෙන්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1996
  4දුවට මවක මිස
  නිළිය
  1997
  5තීර්ථ යාත්‍රා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1999
  6අනන්ත රාත්‍රිය
  නිළිය
  2001
  7කළු සුදු මල්
  නිළිය
  2002
  8අග්නිදාහය
  ප්‍රධාන නිළිය
  2002
  9ක්ෂේම භුමි
  නිළිය
  2010
  10සමනල සංධවනිය
  ප්‍රධාන නිළිය
  2013
  11මහරජ ගැමුණු
  නිළිය
  2015
  12වෛශ්නාවී
  ප්‍රධාන නිළිය
  2018
  13ඝරස්රප
  නිළිය
  2018
  14අසන්ධිමිත්තා
  ප්‍රධාන නිළිය
  2019
  15ගුත්තිල
  ප්‍රධාන නිළිය
  2023
  16සිංහබාහු [නව]
  ප්‍රධාන නිළිය
  2024
  ජීවදත්ත

  Yashoda Wimaladharma is an award-winning Sri Lankan film and teledrama actress.

  Yashoda Wimaladharma was born on October 28, 1970 in Sri Lanka to R. L. Wimaladharma, a Hindi language Professor at University of Kelaniya and Mallika Wimaladharma, a former dancer and school teacher. Her sister Thusitha, now a school teacher, is seven years older than Yashoda.

  Wimaladharma attended St. Paul's girl's school in a Milagiriya.

  Career
  Yashoda made her cinema debut in 1990 from the film titled Gurugedara (Teacher's home) directed by Vijaya Dharmasiri, and also won the merit award for this film at Sarasaviya Film Festival in 1993.

  Yashoda hosted her personal website (www.yashodaw.com) on June 18, 2003 the ceremony held at Galadari hotel, Colombo. This was the first ever website hosted by a Sri Lankan actress.

  We didn't even know that this child was in the class
  Yashoda was a very shy and timid child who kept to herself. She was always observant and had a vivid imagination, two qualities that would help her later on in life as an artiste. During her school days at St Paulís Girlsí School in Milagiriya, her most memorable times were as a girl guide. Regular visits to hospitals and orphanages taught her about the hardship that others endured. With her generous personality, she always enjoyed helping people.

  Becoming an acress was a coincidence
  She never dreamt of becoming an actress, let alone such a successful one! If not for her uncle, director Bandula Withanage, Yashoda may have followed an academic path like her parents and sister. Withanage invited her to take part in a 12-episode teledrama called ëAtta Bindeií in 1985. Encouraged by her father, but only 15 years old and with no prior experience or training in acting, she took the role.
   
  Her father saw her talent and felt she should continue with acting alongside her studies. She recounts a time during her AíLevels when she had to sit an exam in the morning, go for rehearsals in the evening and have film shoots the next day! Yashodaís life changed drastically after that and at first, she found the fame difficult to handle, being the reserved person she was, but her familyís support helped her get through the stressful times.

  I forget myself
  The secret to Yashoís success as an accomplished actress is to ëliveí the character in a production. She says, ìYou canít act as someone else or as Yashoda. You have to breathe life into that character and become that person.î In choosing her projects, she picks challenging roles with powerful messages where she can do justice to the character.
  Yashoda believes that to be a professional actress, one requires God-given talent as well as formal training. She says that Sri Lanka needs to develop its film industry further to reach international standards.

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS