සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Anoja Weerasinghe
අනෝජා වීරසිංහ
1955
59.62441314554
60% |   1917  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

අන්තර්ජාතික සම්මාන
1Best Actress (Maldeniye Simiyon) Silver Peacock Awards
11th International Film Festival - 1987
India

 
සම්මාන

1 Merit Award

6වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1984
මුහුදු ලිහිණි

2 Best Supporting Actress

13 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1985
හිතවතිය

3 Merit Award

7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
හිතවතිය

4 Best Performance Award

14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986
මිහිදුම් සළු

5 Best Actress

9වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1987
මල්දෙනියේ සිමියොන්

6 Best Actress

15 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1987
මල්දෙනියේ සිමියොන්

7 "Ranathisara" Award

15 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1987

8 Best Actress

14වන OCIC සම්මාන උළෙල 1987
මල්දෙනියේ සිමියොන්

9 Best Actress

18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
සිරිමැදුර

10 Best Actress [2nd]

17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
සිරිමැදුර

11 Best Actress

20 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1992
කෙළිමඩල

12 Best Actress

19වන OCIC සම්මාන උළෙල 1992
කෙළිමඩල

13 Best Actress

10වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1994
ගුරු ගෙදර

14 Best Actress

22 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1994
සුරබිදෙන

15 Best Actress

6වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1994
සුරබිදෙන
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1මොණරතැන්න
නිළිය
1979
2ටක් ටික ටුක්
නිළිය
1980
3සිංහබාහු
නිළිය
1980
4අම්මේ මට සමාවෙන්න
නිළිය
1981
5ගීතිකා
නිළිය
1981
6දයාබර නිලූ
නිළිය
1981
7ආරාධනා
නිළිය
1981
8සාරංගා
නිළිය
1981
9කැලැ මල්
ප්‍රධාන නිළිය
1982
10කලියුගය
නිළිය
1983
11හස්ති වියරුව
නිළිය
1983
12පසමිතුරෝ
ප්‍රධාන නිළිය
1983
13මැණික් මාලිගා
නිළිය
1983
14මොණරතැන්න 2
නිළිය
1983
15මුහුදු ලිහිණි
නිළිය
1983
16තාත්තයි පුතයි
නිළිය
1984
17නිවන් දකිනා ජාති දක්වා
නිළිය
1984
18හිතවතිය
නිළිය
1984
19බට්ටී
නිළිය
1984
20මිහිදුම් සළු
ප්‍රධාන නිළිය
1985
21මව්බිම නැත්නම් මරණය
නිළිය
1985
22අරලිය මල්
ප්‍රධාන නිළිය
1985
23චන්නයි කෙල්ලෝ දෙන්නයි
ප්‍රධාන නිළිය
1985
24ඇය වැරදිද ඔබ කියන්න
ප්‍රධාන නිළිය
1985
25ඔබට දිව්රා කියන්නම්
ප්‍රධාන නිළිය
1985
26වාසිටි කෙල්ල
නිළිය
1985
27මල් වරුසා
නිළිය
1986
28පෙරළිකාරයෝ
නිළිය
1986
29මල්දෙනියේ සිමියොන්
ප්‍රධාන නිළිය
1986
30මල්දෙනියේ සිමියොන්
ප්‍රධාන නිළිය
1986
31දෙව්දුව
නිළිය
1986
32හිත හොඳ චන්ඩියා
නිළිය
1987
33ජනේලය
ප්‍රධාන නිළිය
1987
34සත්‍යග්‍රහනය
නිළිය
1987
35කැලැ කෙල්ල
නිළිය
1987
36අහිංසා
නිළිය
1987
37කෝ හතුරෝ
නිළිය
1988
38නැවත අපි එක්වෙමු
ප්‍රධාන නිළිය
1988
39මමයි රජා
නිළිය
1989
40ඔබට රහසක් කියන්නම්
ප්‍රධාන නිළිය
1989
41සිනාසෙන්න රත්තරන්
ප්‍රධාන නිළිය
1989
42රන්දෙනිගල සිංහයා
ප්‍රධාන නිළිය
1989
43සිරිමැදුර
ප්‍රධාන නිළිය
1989
44යුක්තියට වැඩ
ප්‍රධාන නිළිය
1990
45වීර උදාර
නිළිය
1990
46පෙම් රජදහන
ප්‍රධාන නිළිය
1990
47හිත හොඳ පුතෙක්
ප්‍රධාන නිළිය
1990
48සිහින අහසේ වසන්තේ
ප්‍රධාන නිළිය
1991
49කෙළිමඩල
ප්‍රධාන නිළිය
1991
50හිතට දුකක් නැති මිනිහා
නිළිය
1991
51ඇසළ සඳ
ප්‍රධාන නිළිය
1991
52රන් හදවත
ප්‍රධාන නිළිය
1991
53රණබිමේ වීරයා
ප්‍රධාන නිළිය
1992
54රජ දරුවෝ
ප්‍රධාන නිළිය
1992
55මේ වාරේ මගේ
ප්‍රධාන නිළිය
1992
56ගුරු ගෙදර
ප්‍රධාන නිළිය
1993
57සුරබිදෙන
ප්‍රධාන නිළිය
1993
58වැලි සුළඟ
ප්‍රධාන නිළිය
1993
59ශක්ති
නිළිය
1994
60විජේ සහ අජේ
ප්‍රධාන නිළිය
1995
61සෙයිලම
ප්‍රධාන නිළිය
1995
62ඇය ඔබට බාරයි
නිළිය
1998
63ජුලියට්ගේ භූමිකාව
ප්‍රධාන නිළිය
1998
64අඳුරු සෙවනැලි
ප්‍රධාන නිළිය
1999
65මිස් ලංකා [ සම නිෂ්පාදන ]
ප්‍රධාන නිළිය
2002
66තහනම් ගහ
ප්‍රධාන නිළිය
2002
67පුර සක්මන
නිළිය
2003
68යකඩ පිහාටු
ප්‍රධාන නිළිය
2003
69තණ්හා රතී රඟා
නිළිය
2014

තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1කැලැ මල්
නිෂ්පාදනය
1982
2ඔබට දිව්රා කියන්නම්
නිෂ්පාදනය
1985
3ඔබට රහසක් කියන්නම්
නිෂ්පාදනය
1989
4කෙළිමඩල
නිෂ්පාදනය
1991
5ජුලියට්ගේ භූමිකාව
නිෂ්පාදනය
1998
ජීවදත්ත

Anoja Weerasinghe comes from the hinterlands of Sri Lanka and spent her early years in a completely rural environment. On reaching adulthood, she migrated to the capital, Colombo, and became involved in acting on both stage and screen. Today Anoja is one of the country’s best known and most popular actresses, showered with National and International laurels for her skills.

Anoja's first role on screen was a 30 second appearance in TAK TIK TUK in 1978. Since then she has gone on to work in the popular cinema, portraying the romantic heroine with as much ease as she plays the harried village wife, appearing in over 80 films so far and capturing the hearts and the imagination of film-goers both locally and internationally.

As Anoja says, it is her experience of life in a village community which has enriched and enhanced her understanding of life in general. It has also enabled her to play the roles of village women in a convincing and down-to-earth manner. Her adaptation to urban life came later on and today she straddles both worlds, urban and rural, simple and sophisticated, with equal ease and finesse.

In 1987, Anoja was awarded the Silver Peacock for Best Actress at the 11th International Film Festival held in Delhi India, for her portrayal of the dual roles of mother and daughter in D B Nihalsinghe's MALDENIYAE SIMEON. Her sensitive performances of the roles of these two quite different women within one film also won accolades for her within Sri Lanka, including the prestigious President's Award.

Anoja went on to play leading roles in a series of outstanding films in Sri Lanka and continued to win praise from film critics and popular audiences alike. Over and over again she proved that she was able to take on any challenge that was thrown her way as an actress, playing the role of a farming woman as well as she did that of an urbanized woman, playing a young debutante with the same ease with which she played a politician's middle-aged mistress.

Having attained such heights with no formal training, in 1989 Anoja enrolled at the London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) and was awarded a Diploma on the successful completion of her course of studies there.

Following the completion of her diploma at LAMDA Anoja completed a special course on acting at the Drama Studio London. Since 1990 to date Anoja has been receiving advanced training under the expert tutelage of Sue Weston in Movement, Stress & anger Management and Balancing. Anoja has received special voice training under Barbara Housemann of the Royal Shakespeare Company in Stratford upon Avon, and been trained further in the Western style of singing by Theresia Vanzethema. Her expertise in North Indian Classical singing has come from the training she has received from Sangeeth Nipun Manjula Seneviratne & Prof. K K Kapoor of Lucknow University in India.

Not only did this decision to undergo formal training demonstrate the seriousness with which Anoja herself treats her profession, it has also enhanced her performances in depth of understanding as well as in style.

Over the years, Anoja has received many awards for acting as well as for her overall contribution to the cinema, both within Sri Lanka and abroad. She acknowledges this not only as a recognition of her talent and skill as an actress but also as a recognition of Sri Lankan cinema. 

Anoja says her success has been in part an achievement of one of her dreams which is to work towards the development of Sri Lankan cinema and to see it honoured among its peers worldwide.

In 1990, she was honoured with the Kohinoor Award presented by the Governor of Tamilnadu. In Sri Lanka, the state has awarded her the Kala Shuri, a lifetime achievement award. In 1994, NETPAC and the Asian Film Centre organized a Tribute to her work in New Delhi. India. In 1995, the state governments of Kerala and West Bengal organized a retrospective of Anoja's films at the International Film Festivals held within their stales In July 1996. Following this there was a retrospective of her films at the Munich International Film Festival.

It is Anoja's intelligence, combined with her keen understanding of the complexity of the human psyche and her deep awareness of what it means to be a woman in contemporary society that enables her to recreate characters on screen in a realistic and emotive manner. 

This is also what makes it possible for her to transcend national boundaries and reach out to film audiences all over the world. Within Sri Lanka, her contributions to the industry as a film producer has demonstrated her commitment to the development of the indigenous film industry.

In modern Sri Lankan cinema, Anoja is perhaps the actress who has received most acclaim outside her own shores. For instance the retrospective in Munich marked the first occasion on which a Sri Lankan actress has been thus honoured. Her retrospectives are perhaps the best acknowledgement of the respect that Anoja Weerasinghe has earned for her work in cinema throughout the world.

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS