සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Anoja Weerasinghe
අනෝජා වීරසිංහ
1955
59.350427350427
59% |   2340  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Anoja Weerasinghe අනෝජා වීරසිංහ
Anoja Weerasinghe
 • උපන්දිනය : 1955 January 21
 • අන්තර්ජාතික සම්මාන
  1Best Actress (Maldeniye Simiyon) Silver Peacock Awards
  11th International Film Festival - 1987
  India

   
  සම්මාන

  1 Merit Award

  6වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1984
  මුහුදු ලිහිණි

  2 Best Supporting Actress

  13 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1985
  හිතවතිය

  3 Merit Award

  7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
  හිතවතිය

  4 Best Performance Award

  14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986
  මිහිදුම් සළු

  5 Best Actress

  9වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1987
  මල්දෙනියේ සිමියොන්

  6 Best Actress

  15 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1987
  මල්දෙනියේ සිමියොන්

  7 "Ranathisara" Award

  15 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1987

  8 Best Actress

  14වන OCIC සම්මාන උළෙල 1987
  මල්දෙනියේ සිමියොන්

  9 Best Actress

  18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
  සිරිමැදුර

  10 Best Actress [2nd]

  17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
  සිරිමැදුර

  11 Best Actress

  20 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1992
  කෙළිමඩල

  12 Best Actress

  19වන OCIC සම්මාන උළෙල 1992
  කෙළිමඩල

  13 Best Actress

  10වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1994
  ගුරු ගෙදර

  14 Best Actress

  22 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1994
  සුරබිදෙන

  15 Best Actress

  6වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1994
  සුරබිදෙන
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1මොණරතැන්න
  නිළිය
  1979
  2ටක් ටික ටුක්
  නිළිය
  1980
  3සිංහබාහු
  නිළිය
  1980
  4අම්මේ මට සමාවෙන්න
  නිළිය
  1981
  5ගීතිකා
  නිළිය
  1981
  6දයාබර නිලූ
  නිළිය
  1981
  7ආරාධනා
  නිළිය
  1981
  8සාරංගා
  නිළිය
  1981
  9කැලැ මල්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1982
  10කලියුගය
  නිළිය
  1983
  11හස්ති වියරුව
  නිළිය
  1983
  12පසමිතුරෝ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1983
  13මැණික් මාලිගා
  නිළිය
  1983
  14මොණරතැන්න 2
  නිළිය
  1983
  15මුහුදු ලිහිණි
  නිළිය
  1983
  16තාත්තයි පුතයි
  නිළිය
  1984
  17නිවන් දකිනා ජාති දක්වා
  නිළිය
  1984
  18හිතවතිය
  නිළිය
  1984
  19බට්ටී
  නිළිය
  1984
  20මිහිදුම් සළු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1985
  21මව්බිම නැත්නම් මරණය
  නිළිය
  1985
  22අරලිය මල්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1985
  23චන්නයි කෙල්ලෝ දෙන්නයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1985
  24ඇය වැරදිද ඔබ කියන්න
  ප්‍රධාන නිළිය
  1985
  25ඔබට දිව්රා කියන්නම්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1985
  26වාසිටි කෙල්ල
  නිළිය
  1985
  27මල් වරුසා
  නිළිය
  1986
  28පෙරළිකාරයෝ
  නිළිය
  1986
  29මල්දෙනියේ සිමියොන්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1986
  30මල්දෙනියේ සිමියොන්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1986
  31දෙව්දුව
  නිළිය
  1986
  32හිත හොඳ චන්ඩියා
  නිළිය
  1987
  33ජනේලය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1987
  34සත්‍යග්‍රහනය
  නිළිය
  1987
  35කැලැ කෙල්ල
  නිළිය
  1987
  36අහිංසා
  නිළිය
  1987
  37කෝ හතුරෝ
  නිළිය
  1988
  38නැවත අපි එක්වෙමු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1988
  39මමයි රජා
  නිළිය
  1989
  40ඔබට රහසක් කියන්නම්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1989
  41සිනාසෙන්න රත්තරන්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1989
  42රන්දෙනිගල සිංහයා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1989
  43සිරිමැදුර
  ප්‍රධාන නිළිය
  1989
  44යුක්තියට වැඩ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1990
  45වීර උදාර
  නිළිය
  1990
  46පෙම් රජදහන
  ප්‍රධාන නිළිය
  1990
  47හිත හොඳ පුතෙක්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1990
  48සිහින අහසේ වසන්තේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  49කෙළිමඩල
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  50හිතට දුකක් නැති මිනිහා
  නිළිය
  1991
  51ඇසළ සඳ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  52රන් හදවත
  ප්‍රධාන නිළිය
  1991
  53රණබිමේ වීරයා
  ප්‍රධාන නිළිය
  1992
  54රජ දරුවෝ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1992
  55මේ වාරේ මගේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1992
  56ගුරු ගෙදර
  ප්‍රධාන නිළිය
  1993
  57සුරබිදෙන
  ප්‍රධාන නිළිය
  1993
  58වැලි සුළඟ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1993
  59ශක්ති
  නිළිය
  1994
  60විජේ සහ අජේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1995
  61සෙයිලම
  ප්‍රධාන නිළිය
  1995
  62ඇය ඔබට බාරයි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1998
  63ජුලියට්ගේ භූමිකාව
  ප්‍රධාන නිළිය
  1998
  64අඳුරු සෙවනැලි
  ප්‍රධාන නිළිය
  1999
  65මිස් ලංකා [ සම නිෂ්පාදන ]
  ප්‍රධාන නිළිය
  2002
  66තහනම් ගහ
  ප්‍රධාන නිළිය
  2002
  67පුර සක්මන
  නිළිය
  2003
  68යකඩ පිහාටු
  ප්‍රධාන නිළිය
  2003
  69තණ්හා රතී රඟා
  නිළිය
  2014
  70බෝනික්කා (නව)
  නිළිය
  2015

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1කැලැ මල්
  නිෂ්පාදනය
  1982
  2ඔබට දිව්රා කියන්නම්
  නිෂ්පාදනය
  1985
  3ඔබට රහසක් කියන්නම්
  නිෂ්පාදනය
  1989
  4කෙළිමඩල
  නිෂ්පාදනය
  1991
  5ජුලියට්ගේ භූමිකාව
  නිෂ්පාදනය
  1998
  ජීවදත්ත

  Anoja Weerasinghe comes from the hinterlands of Sri Lanka and spent her early years in a completely rural environment. On reaching adulthood, she migrated to the capital, Colombo, and became involved in acting on both stage and screen. Today Anoja is one of the country’s best known and most popular actresses, showered with National and International laurels for her skills.

  Anoja's first role on screen was a 30 second appearance in TAK TIK TUK in 1978. Since then she has gone on to work in the popular cinema, portraying the romantic heroine with as much ease as she plays the harried village wife, appearing in over 80 films so far and capturing the hearts and the imagination of film-goers both locally and internationally.

  As Anoja says, it is her experience of life in a village community which has enriched and enhanced her understanding of life in general. It has also enabled her to play the roles of village women in a convincing and down-to-earth manner. Her adaptation to urban life came later on and today she straddles both worlds, urban and rural, simple and sophisticated, with equal ease and finesse.

  In 1987, Anoja was awarded the Silver Peacock for Best Actress at the 11th International Film Festival held in Delhi India, for her portrayal of the dual roles of mother and daughter in D B Nihalsinghe's MALDENIYAE SIMEON. Her sensitive performances of the roles of these two quite different women within one film also won accolades for her within Sri Lanka, including the prestigious President's Award.

  Anoja went on to play leading roles in a series of outstanding films in Sri Lanka and continued to win praise from film critics and popular audiences alike. Over and over again she proved that she was able to take on any challenge that was thrown her way as an actress, playing the role of a farming woman as well as she did that of an urbanized woman, playing a young debutante with the same ease with which she played a politician's middle-aged mistress.

  Having attained such heights with no formal training, in 1989 Anoja enrolled at the London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) and was awarded a Diploma on the successful completion of her course of studies there.

  Following the completion of her diploma at LAMDA Anoja completed a special course on acting at the Drama Studio London. Since 1990 to date Anoja has been receiving advanced training under the expert tutelage of Sue Weston in Movement, Stress & anger Management and Balancing. Anoja has received special voice training under Barbara Housemann of the Royal Shakespeare Company in Stratford upon Avon, and been trained further in the Western style of singing by Theresia Vanzethema. Her expertise in North Indian Classical singing has come from the training she has received from Sangeeth Nipun Manjula Seneviratne & Prof. K K Kapoor of Lucknow University in India.

  Not only did this decision to undergo formal training demonstrate the seriousness with which Anoja herself treats her profession, it has also enhanced her performances in depth of understanding as well as in style.

  Over the years, Anoja has received many awards for acting as well as for her overall contribution to the cinema, both within Sri Lanka and abroad. She acknowledges this not only as a recognition of her talent and skill as an actress but also as a recognition of Sri Lankan cinema. 

  Anoja says her success has been in part an achievement of one of her dreams which is to work towards the development of Sri Lankan cinema and to see it honoured among its peers worldwide.

  In 1990, she was honoured with the Kohinoor Award presented by the Governor of Tamilnadu. In Sri Lanka, the state has awarded her the Kala Shuri, a lifetime achievement award. In 1994, NETPAC and the Asian Film Centre organized a Tribute to her work in New Delhi. India. In 1995, the state governments of Kerala and West Bengal organized a retrospective of Anoja's films at the International Film Festivals held within their stales In July 1996. Following this there was a retrospective of her films at the Munich International Film Festival.

  It is Anoja's intelligence, combined with her keen understanding of the complexity of the human psyche and her deep awareness of what it means to be a woman in contemporary society that enables her to recreate characters on screen in a realistic and emotive manner. 

  This is also what makes it possible for her to transcend national boundaries and reach out to film audiences all over the world. Within Sri Lanka, her contributions to the industry as a film producer has demonstrated her commitment to the development of the indigenous film industry.

  In modern Sri Lankan cinema, Anoja is perhaps the actress who has received most acclaim outside her own shores. For instance the retrospective in Munich marked the first occasion on which a Sri Lankan actress has been thus honoured. Her retrospectives are perhaps the best acknowledgement of the respect that Anoja Weerasinghe has earned for her work in cinema throughout the world.

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS