සාරාංශයඡායාරූප
Joe Dambulugala
58.940397350993
59% |   755  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Joe Dambulugala
Joe Dambulugala
 • විපත : 2006 06 11
 • සම්මාන

  1Best Performance Award
  12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
  අරුණට පෙර
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1රෑන ගිරවු
  නළුවා
  1967
  2නාරිලතා
  නළුවා
  1969
  3පූජිතයෝ
  නළුවා
  1971
  4සිකුරුලියා
  නළුවා
  1975
  5තිලක හා තිලකා
  නළුවා
  1976
  6සිරිපාල හා රන් මැණිකා
  නළුවා
  1977
  7නිවෙන ගින්න
  නළුවා
  1977
  8අපේක්ෂා
  නළුවා
  1978
  9ජීවන කඳුළු
  නළුවා
  1979
  10එක දවසක් රෑ
  නළුවා
  1981
  11සතර දිගන්තය
  නළුවා
  1981
  12ආදර ගීතය
  නළුවා
  1984
  13දෙවෙනි ගමන
  නළුවා
  1984
  14අරුණට පෙර
  නළුවා
  1984
  15යුගාන්තය
  නළුවා
  1985
  16ආදර හසුන
  නළුවා
  1986
  17මංගල තෑග්ග
  නළුවා
  1987
  18සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා
  නළුවා
  1988
  19චායා
  නළුවා
  1993
  20නෙළුම් හා සමන්මලී
  නළුවා
  1993
  21පවන රළුවිය
  නළුවා
  1994
  22සුරගන යහන
  නළුවා
  1999
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS