සාරාංශයඡායාරූප
Dinesh Subasinghe
1979
60
60% |   1670  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Dinesh Subasinghe
Dinesh Subasinghe
 • උපන්දිනය : 1979 July 10
 •  
  සම්මාන

  1 Most Popular Film Song

  3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
  වරිග පොජ්ජ

  2 Best Music Director

  4වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2016
  හෝ ගානා පොකුණ

  3 Most Popular Film Song

  4වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2016
  හෝ ගානා පොකුණ

  4 Most Popular Movie SongSong : Ho gaana pokune

  2වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2016
  හෝ ගානා පොකුණ

  5 Merit Awards

  33 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2016
  හෝ ගානා පොකුණ
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සිහිනය දිගේ එන්න
  නළුවා
  2012

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සිහිනය දිගේ එන්න
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2012
  2පරාවර්තන
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2014
  3වරිග පොජ්ජ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2014
  4හෝ ගානා පොකුණ
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2015
  5දොස්තර නවරියන්
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2017
  6යුගාත්‍රා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2023
  7ගුත්තිල
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2023

  ළඟදීම

  1උයනට මල් ගේන්න
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  2සුරංගනා ලොවින් ඇවිල්ලා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  3තාත්තා
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  4ශ්‍රී වික්‍රම
  සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
  ජීවදත්ත

  Dinesh  has done music for 7 Srilankan movies and he has been appointed for another 3 movies by Channa Perera, Lohitha Rajapaksha and Shaan Perera respectively.
   
  I’m trying my best to bring the Bollywood and Hollywood sound to our movie. so i want to thank all my staff and crew and friends who were behind me in this process of creating music for movies.
   
  I wanna request from all my fans please watch our Srilanakn movies
  and give your strength to bring it up.”
   
  Dinesh has worked with 'Yanni video graphy team' in there few projects so they and 
  Dinesh's score has been selected from 100 compositions from all over the world all the scenes of this movie is very colorful and its please the turns to a thrilling end with suspense and drama.
  The movie based on love, humanity and romance.  This is a real story against the hatred and violence and the movie team  The film has 3 original songs followed by one remix in Tamil.  Udari Warnakulasuriya was a Great fan of Dinesh's  ex band 'Dee R Cee members in 2005,  Some violin orchestra has been recorded in India . Dinesh was a student of A.R.Rahman and he gets the orchestral support from India to do his own scores.
   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS