සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Dr. Lester James Peries
ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්
1919 - 2018
61.402597402597
61% |   1925  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සමාජ මාධ්‍ය

අන්තර්ජාතික සම්මාන
1Felini Gold Award (from UNESCO)
56th Canns Film Festival - 2002
Canns - France

 
සම්මාන

1 Best Director

2 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1957
රේඛාව

2 Best Director

1 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1964
ගම්පෙරලිය

3 Best Director

1වන එක්සත් ලංකා රසික සංගමය සම්මාන උළෙල 1964
ගම්පෙරලිය

4 Best Director

4 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1967
දෙලොවක් අතර

5 Best Director

3වන එක්සත් ලංකා රසික සංගමය සම්මාන උළෙල 1968
දෙලොවක් අතර

6 Best Director

1වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1968
රන්සළු

7 Best Director

2වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1969
ගොළු හදවත

8 Favourite Film Director6,364

3 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1972

9 Best Director

5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
නිධානය

10 Best Editor [2nd]

5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
නිධානය

11 Special Award - For Cinema Artistic Appearance

4 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1974

12 Special Award

4වන OCIC සම්මාන උළෙල 1977
ගම්පෙරලිය

13 Best Director [2nd]

1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
අහසින් පොලවට

14 Best Director

6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
අහසින් පොලවට

15 "Swarna Sinha" Award

4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982

16 Best Director

11වන OCIC සම්මාන උළෙල 1984
කලියුගය

17 Best Director

8වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1986
යුගාන්තය

18 "Ranathisara" Award

15 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1987

19 Best Script Writer

17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා

20 Best Script Writer

16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා

21 "Swarna Jayanthi" Award

11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997

22 Derana Lifetime Award

2වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2013

23 Abhimani Award

33 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2016

24 Special AwardContribution to the Sri Lankan cinema

3වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2018
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1රේඛාව
අධ්‍යක්ෂණය / කතාව
1956
2සංදේශය
අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය
1960
3ගම්පෙරලිය
අධ්‍යක්ෂණය
1963
4දෙලොවක් අතර
අධ්‍යක්ෂණය
1966
5රන්සළු
අධ්‍යක්ෂණය
1967
6ගොළු හදවත
අධ්‍යක්ෂණය
1968
7අක්කර පහ
අධ්‍යක්ෂණය
1970
8නිධානය
අධ්‍යක්ෂණය
1972
9දෑස නිසා
අධ්‍යක්ෂණය
1975
10මඩොල් දූව
අධ්‍යක්ෂණය
1976
11God King [ ඉංග්‍රීසි ]
අධ්‍යක්ෂණය
1976
12ගැහැණු ළමයි
නිෂ්පාදනය
1978
13වීර පුරන් අප්පු
අධ්‍යක්ෂණය
1978
14අහසින් පොලවට
අධ්‍යක්ෂණය
1978
15පින්හාමි
අධ්‍යක්ෂණය
1979
16බද්දේගම
අධ්‍යක්ෂණය
1981
17කලියුගය
අධ්‍යක්ෂණය
1983
18මායා
නිෂ්පාදනය
1984
19යුගාන්තය
අධ්‍යක්ෂණය
1985
20සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා
තිර රචනය
1988
21අවරගිර
අධ්‍යක්ෂණය / කතාව
1995
22වෑකන්ද වලව්ව
අධ්‍යක්ෂණය
2003
23අම්මාවරුනේ
අධ්‍යක්ෂණය
2006
ජීවදත්ත

Sri Lankabhimanya Lester James Peries (Sinhala: ශ්‍රී ලංකාභිමාන්‍ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්; 5 April 1919 – 29 April 2018) was a Sri Lankan film director, screenwriter, and film producer. Considered as the father of Sri Lankan cinema, Lester worked as a filmmaker from 1949 to 2006, and was involved in over 28 films, including shorts and documentaries.

He received critical acclaim for directing Rekava, Gamperaliya, Nidhanaya, Golu Hadawatha, Kaliyugaya, Awaragira and Yuganthaya. His movie Wekande Walauwa, starring Ravindra Randeniya and Malini Fonseka, was Sri Lanka's first ever submission for the Academy Awards and the film Nidhanaya was included among the top 100 films of the century by the Cinémathèque Française. Peries' films often deal with Sri Lankan family life in rural settings and conflicted characters. He helped create an authentic expression of Sinhala Cinema.

EARLY LIFE


Lester James Peries was born on 5 April 1919 in Dehiwela, Colombo, Ceylon. His father, Dr. James Francis Peries, studied medicine in Scotland and was also a cricketer for a Scottish club. His mother, Ann Gertrude Winifred Jayasuria, was the first graduate of St. Bridget's Convent in Colombo. Peries had three siblings: Erica, Ivan and Noel.

The Peries family was a staunch Roman Catholic family that had become Anglicised. Growing up, Peries only spoke English at home and celebrated Christian traditions. His only link to Sinhala culture was his grandmother who always didn't trust Western medicine and spoke proper Sinhalese. At the age of eleven, Peries was given a 8mm Kodascope projector by his father as a gift, which ran Chaplin's silent movies. At that time, his only interest in films was when he and his brother Ivan would haunt the cinema to watch foreign film serials which ran day after day. Peries was never involved in school drama productions, and had no idea he was going to be a film director especially since British Ceylon did not have its own national film industry at that time.

He attended St Peter's College, Colombo - one of the Catholic schools in Colombo- as a teenager, before dropping out to pursue a career in journalism at the age of 17. He found his first work with the Daily News writing for the blue pages which was an arts supplementation. In 1939 he joined The Times of Ceylon working under Indian editor Frank Moraes. He also reviewed books on Radio Ceylon for a short period.

Peiris first real work with production came when he joined a theatre group called Drama Circle. This was a group of like minded individuals which regularly produced modern English plays. Here Peries was engaged in all aspects of the productions other than acting.

STAY IN ENGLAND


In 1947, Peries travelled to England on his mother's advice to join his brother Ivan Peries who was there on an art scholarship. Moreas suggested writing a column from the country to be published in the Times which became "Letter on the Arts from England."

During that time, film-making was taking off in the UK with about 400 amateur film clubs around the country. In addition, Peries' passion for the cinema was developing and he met another Sri Lankan with similar interests, Hereward Jansz. The two youngsters decided to make a film together despite Hereward having his doubts about competing with established, well-funded clubs. They began with Peries writing the script and directing while Hereward did the filming with their limited camera equipment. Their first effort 'Soliloquy' (1949), a short film, won the Mini Cinema Cup for displaying the best technical proficiency. This work was followed by three other experimental films.

In 1952, the editor John Hockin told Peries of an interesting assignment he had for him – an interview with the new head of the Government Film Unit of Ceylon. At the end of the interview, the head of film unit Mr Keene inquired after Peries' own interest in making films. He knew about Peries' talent because he sat on one of the juries that presented the upcoming director with an amateur's award. Keene suggested that Peries return to Ceylon to embark on a career on filmmaking.

Upon the return to Ceylon of producer Ralph Keene, Peries joined the Government Film Unit as Keene's assistant. Two major documentaries he helped Keene with were Heritage of Lanka and Nelungama. He also directed Conquest in the Dry Zone, a documentary on controlling malaria and Be Safe or Be Sorry, a witty study on errant motorists. At this time, a relative of Peries' suggested he start a company to produce Sinhala films. Peries left Government Film Unit in 1955 and created Chitra Lanka Limited to produce two films. Only one, Rekava, was ultimately produced. Peries' closest colleagues at the Government Film Unit, William Blake, a cameraman of Dutch descent, and Titus de Silva (Titus Thotawatte), an editor, resigned with him and later worked together on a number of films.

PERSONAL LIFE


Peries met his wife, Sumitra, who is also a film director, in Paris at the home of a mutual friend and married in 1964 at All Saints Church in Borella. Peries' brother was artist Ivan Peries.

CAREER


In 1956, Peries made his entry into national cinema with the globally acclaimed Rekava, which was a story based on village life. It was nominated for the Palme d'Or at the 1957 Cannes Film Festival. With this film he revolutionised Ceylonese cinema, giving it a unique identity. It was the first Ceylonese movie to be shot outdoors. Although it was acclaimed internationally it was not a commercial success. Afterward he made many award-winning films such as Gamperaliya in 1964 based on Martin Wickramasinghe's famous novel which received the Golden Peacock at the International Film Festival of India; "Delowak Athara" in 1966; "Golu Hadawatha" in 1968 based on the novel by Karunasena Jayalath; "Nidhanaya" in 1970 which was chosen as the best film of the first 50 years of Sri Lankan cinema and was included among the top 100 films of the century by the Cinémathèque Française;[5] "Yuganthaya" in 1983; and Wekande Walauwa in 2002 which received the UNESCO felini award. He has directed over 28 feature films.

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS