සාරාංශයඡායාරූප
Buddhi Wickrama
බුද්ධි වික්‍රම
60.495412844037
60% |   1090  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Buddhi Wickrama බුද්ධි වික්‍රම
Buddhi Wickrama
 • උපන්දිනය : January 19
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සාමා
  නළුවා
  1965
  2සැඩොල් කඳුළු
  නළුවා
  1967
  3දහසක් සිතුවිලි
  නළුවා
  1968
  4රෝමියෝ ජුලියට් කතාවක්
  නළුවා
  1969
  5වැලිකතර
  නළුවා
  1971
  6හාරලක්ෂය
  නළුවා
  1971
  7තරංගා
  නළුවා
  1975
  8අම්මේ ඔබ නිසා
  නළුවා
  1988
  9වන බඹරා
  නළුවා
  1990
  10අමාන්තය
  නළුවා
  1996
  11තරණය
  නළුවා
  1997
  12දැහැන
  නළුවා
  1998
  13අන්තිම රැය
  නළුවා
  1998
  14චක්ක්‍රායුධ
  නළුවා
  2000
  15රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
  නළුවා
  2000
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS