තොරතුරුඡායාරූප
Kanchana / කාංචනා
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 430
නිකුත් වූ දිනය : 1980-02-22
58.515797207935
59% |   1361  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
CINEMASCOPE
සාරාංශය

Kanchana / කාංචනා
චිත්‍රපට අංකය : 430
නිකුත් වූ දිනය : 1980-02-22
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : විජය කුමාරතුංග
ප්‍රධාන නිළිය : ශ්‍රියානි අමරසේන
අධ්‍යක්ෂණය : M.A. Sangadasa
නිෂ්පාදනය : D. Daya Abeygunawardana

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
M.A. Sangadasa
නිෂ්පාදනය
D. Daya Abeygunawardana
සහාය නිෂ්පාදනය
S. Ravsdeen
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS