තොරතුරුඡායාරූප
Siribo Ayya / සිරිබෝ අයියා
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 437
නිකුත් වූ දිනය : 1980-05-16
88.34114339269
88% |   5335  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Siribo Ayya / සිරිබෝ අයියා
චිත්‍රපට අංකය : 437
නිකුත් වූ දිනය : 1980-05-16
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : ජෝ අබේවික්‍රම
ප්‍රධාන නිළිය : වසන්ති චතුරානි
අධ්‍යක්ෂණය : සුනිල් ආරියරත්න
නිෂ්පාදනය : D.A.N.Yasarathna
නිෂ්පාදනය : R.Lional De Silva
නිෂ්පාදනය : Jinadasa Palansooriya
නිෂ්පාදනය : Ranjith Palansooriya
නිෂ්පාදනය : Dharmapriya Jinadasa

සම්මාන

   FOR THE FILM

1Famous Film [5th]
9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981
Votes : 16,744
2Best Film [2nd]
3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981

   FOR ARTISTS

1Best Actor
3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
ජෝ අබේවික්‍රම
2Best Music Director
3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
වික්ටර් රත්නායක
3Best Singer - Male
9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981
ඩබ්ලිව්.ඩී. අමරදේව
4Best Singer - Female
9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981
නන්දා මාලනී
5Best Cinematographer
8වන OCIC සම්මාන උළෙල 1981
Chandralal Manamendra
6Best Director [2nd]
3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
සුනිල් ආරියරත්න
7Best Singer - Male
3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
ඩබ්ලිව්.ඩී. අමරදේව
8Best Singer - Female
3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
නන්දා මාලනී
9Merit Award
3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
Somasiri Dehipitiya
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
සුනිල් ආරියරත්න
නිෂ්පාදනය
D.A.N.Yasarathna
නිෂ්පාදනය
R.Lional De Silva
නිෂ්පාදනය
Dharmapriya Jinadasa
නිෂ්පාදනය
Ranjith Palansooriya
නිෂ්පාදනය
Jinadasa Palansooriya
කැමරාකරණය
Chandralal Manamendra
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
වික්ටර් රත්නායක
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS