තොරතුරුකතාවගීතඡායාරූප
Prema Tharangaya / ප්‍රේම තරඟය
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 16
නිකුත් වූ දිනය : 1953-03-27
59.606512890095
60% |   1474  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Prema Tharangaya / ප්‍රේම තරඟය
(Love Contest)

චිත්‍රපට අංකය : 16
නිකුත් වූ දිනය : 1953-03-27
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35mm
වර්ගය :
කාලය : 240min
චිත්‍රාගාරය : Studio Sundara Sound - Kandana
ප්‍රධාන නළුවා : හියුගෝ ප්‍රනාන්දු
අධ්‍යක්ෂණය : ඒ.බී. රාජ්
නිෂ්පාදනය : එස්. එම්. නායගම්

 
විස්තරය

ප්‍රදර්ශනය - සීමාසහිත සිනමාස්
පිටපත් ප්‍රමාණය - 06
කිංස්ලි, සැපයර් – වැල්,වත්ත, වෙම්බ්ලි - මහනුවර, නඩරාජා - මීගමුව, කුවින්ලන් – නුගේගොඩ.
 
නළු නිළි කැල

Aruna Shanthi
ප්‍රේමදාස
Laddy Ranasinghe
ගුණසිරි
Ayesha Weerakoon
මල්ලිකා
Richard Albert
ටාසන්
Stanley Ariyawansha
වේරගම
Nansi Dias
පියශීලි
Dewika Rani
මැරියන්
මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
ඒ.බී. රාජ්
නිෂ්පාදනය
එස්. එම්. නායගම්
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
R. Muththusami
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS