සාරාංශය
H.D. Premasiri
57.960865087539
58% |   971  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

H.D. Premasiri
H.D. Premasiri
සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1බිත්ති හතර
නිෂ්පාදනය
1982
2පවන රළුවිය
නිෂ්පාදනය
1994
3ආකාස කුසුම්
නිෂ්පාදනය
2009
4තණ්හා රතී රඟා
සහාය නිෂ්පාදනය
2014
5උසාවිය නිහඬයි
නිෂ්පාදනය
2016
6නෙලා
සහාය නිෂ්පාදනය
2018
7බිම්බා දේවි හෙවත් යශෝධරා
නිෂ්පාදනය
2018
8වස්සානේ සඳ
නිෂ්පාදනය
2018
9Vijayaba Kollaya
නිෂ්පාදනය
2019
10අල්බොරාදා
නිෂ්පාදනය
2022
11ගාඩි
නිෂ්පාදනය
2023
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS